Články

BENCONT získal ocenenie za obnovu svätojurskej renesančnej kúrie

Bencont

Kúria pred rekonštrukciou (rok 2017) Zdroj foto: BENCONT/Krone

Bratislava 29. júla (OTS) – Prvá uličná fasáda v meste prezentujúca v ucelenej forme obdobie renesancie, komplexná reštaurátorská a umeleckoremeselná obnova a tiež vhodná dostavba na účely novej reštauračnej a ubytovacej funkcie získali Ocenenie za príkladnú obnovu odbornej poroty Academia Istropolitana Nova, ktorá ho udeľuje v spolupráci s Úradom Bratislavského kraja a s Prvou stavebnou sporiteľňou udeľuje už jedenásty raz.

Šľachtická kúria, dnes nazývaná podľa reštaurácie a penziónu Krone, je jednou z dominánt na námestí v centre Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur (Prostredná ulica č. 160). Objekt mal to šťastie, že ho do vlastníctva získal investor s citom pre obnovu pamiatok – v roku 2006 ho od Mesta a rôznych vlastníkov odkúpil subjekt naviazaný na podnikateľskú skupinu Bencont Group.

„Našou motiváciou ku kúpe bol aj fakt, že ide o veľmi hodnotný dom priamo v srdci mesta a súčasne bolo možné kúpiť všetky časti uličného aj dvorového krídla, čo býva vo Svätom Jure obvykle problém vzhľadom na rozdrobenosť vlastníctva,“ hovorí o kúpe nehnuteľnosti predseda predstavenstva Bencont Group Peter Huňor a dodáva: „Ja, môj brat, ktorý je zároveň partnerom v Benconte, i viacerí moji kľúčoví kolegovia, máme k tomuto mestu Juru osobný vzťah. Bývame tu a tu sme rozvinuli a dokončili náš prvý veľký developerský projekt, Jurský park. Bohatá história objektu nám dávala tušiť, že práca na jeho obnove bude pre všetkých veľmi zaujímavou a unikátnou skúsenosťou.“

Očakávanie, že dom odhalí novým majiteľom svoje skryté „poklady“ sa naplnilo – v pravom rohu uličnej fasády, tesne pod strechou pri odkvape sa odlúpil kus omietky a odkryla sa tak renesančná výzdoba s maľovaným čierno-bielym kvádrovaním. Prizvaný reštaurátor následne našiel aj ďalšie časti renesančnej výzdoby fasády a to v takom rozsahu a kvalite, že bolo možné celú plochu omietok a náterov na fasáde riešiť v duchu renesancie. Je to prvá fasáda v centre Svätého Jura, ktorá v takejto ucelenej forme prezentuje toto obdobie v architektonickom vývoji mesta.

Záhadné korunky

Ďalším nečakaným nálezom boli maľby dvoch uhorských kráľovských koruniek v prešovni, ktoré náhodne objavili štukatéri počas odstraňovania nevhodných náterov. Korunky sú datované do polovice 17. storočia a zatiaľ sa nepodarilo objasniť, prečo sú tu vyobrazené. Nepochybne sú však pre históriu objektu dôležité a vďaka nim bol objekt novými majiteľmi nazvaný Krone.

Záhadné korunky

V kaviarni Krone záležalo reštaurátorom i investorovi na každom detaile. Zdroj foto: BENCONT/Krone

Pridaj komentár